Regulamin wypożyczalni sprzętu kajakowego

 1. Warunkiem wypożyczenia kajaka jest zapoznanie się z  regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom wypożyczalni.
  • Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem. (płatność gotówką z góry)
  • Każdy wypożyczający jest zobowiązany do posiadania dokumentu tożsamości i okazania go na żądanie wypożyczalni (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy)
  • Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez Wypożyczającego umowy najmu sprzętu kajakowego oraz wpłaceniu należności.
 1. Klient korzystający z wypożyczalni nie bierze udziału w spływie kajakowym zorganizowanym przez Wypożyczalnię. Wypożyczalnia jedynie udostępnia i dostarcza zamówiony sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 1. Wypożyczalnia może nie wydać sprzętu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osobom małoletnim.
 1. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 1. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 1. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 1. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wspólnie przez Wypożyczającego i Wypożyczalnię.
 1. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji wypożyczenia sprzętu z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykorzystanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. Osoby nieletnie mogą płynąć pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich życie, zdrowie i ewentualne szkody.
 1. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody wobec osób trzecich.
 1. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 1. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 1. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.
 1. Wypożyczający ponosi odpowiedzialność materialną (finansową) za uszkodzenie lub utratę wypożyczonego sprzętu. Strony ustalają, że kwota odszkodowania, odpowiadająca wysokości kosztów naprawy zostanie podana przez właściciela wypożyczalni.                                                                                                                               
 2. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu Wypożyczający zwraca Wypożyczalni jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.                                                                                                                           
 3. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. Po wyczerpaniu postępowania ugodowego każda ze stron ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Prosimy o rozwagę i życzymy udanego spływu Firma Przystanek Żurawnica

Zasady bezpieczeństwa

 1. Każdy wypożyczający kajak odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie swoje oraz innych osób korzystających z kajaków.
 2.  Każdy wypożyczający zobowiązany jest do płynięcia w zapiętej kamizelce (kamizelka powinna być założona prawidłowo i ściśle przylegać do ciała).
 3. Podczas spływu nie wolno spożywać napoi alkoholowych lub wsiadać do kajaka pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.
 4. Każdy uczestnik „nie umiejący pływać” powinien płynąć w kajaku z osobą umiejącą pływać! Dzieci poniżej 15 roku życia powinny płynąć z osobą dorosłą umiejącą pływać!
 5. Nie wolno wstawać lub siadać na burtach kajaka, kołysać się na boki lub odpychać wiosłami inne kajaki, grozi to wywrotką, zniszczeniem kajaków w najgorszym wypadku utonięciem!
 6. Podczas przepływania pod mostami należy trzymać się środka między filarami.
 7. W przypadku zatoru na rzece należy wycofać się wiosłując do tyłu lub zatrzymać przy brzegu, pozwalając na pokonanie problemu załodze powodującej zator.
 8. Bełki obłożone kamieniami przepływamy samym środkiem w celu obniżenia ryzyka rozbicia kajaka. Śluzy, jazy, stopnie wodne i inne niebezpieczne miejsca – wysiadamy na brzeg i przenosimy lądem kajak na drugą stronę przeszkody.
 9. W razie wywrotki kajaka należy jak najszybciej wydostać się z wody, wyciągnąć kajak na brzeg do góry dnem i starać się wylać wodę z kajaka.

Prosimy o szacunek do sprzętu i wody!

tel: ogólny 112, pogotowie ratunkowe 999, policja 997

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *